Dr. Beke Jánosra emlékezünk

Megrendülten tudatjuk, hogy dr. Beke János egyetemi tanár, a főiskolai képzés meghatározó személyisége, a Rejtő Kar volt kari főigazgatója március 24-én, hosszú, súlyos betegség után elhunyt.

Dr. Beke János 1938-2020

Dr. Beke János élete és munkássága szorosan összefonódott a könnyűiparral és a főiskolával. Tanári tevékenységét a Felsőfokú Könnyűipari Technikumban kezdte, melynek alapító tagja volt. 1963-ban docensként megbízást kapott a Bőrtechnológiai Tanszék megszervezésére és a szak tanterveinek és tantárgyi programjainak kidolgozására. Az 1972-ben indult Könnyűipari Műszaki Főiskolán főiskolai tanári kinevezést kapott és a Bőrtechnológiai Tanszék vezetője lett. 1972-80 között több főiskolai jegyzetet írt a bőrfeldolgozástechnológiai szak hallgatói számára. A Műszaki Könyvkiadó 1978-ban nívódíjban részesí-tette a Bőrfeldolgozóipari kézikönyvet, melynek főszerkesztője és szerzője volt.

1991-től oktatási főigazgatóhelyettesként irányította a főiskolai tantervek korszerűsítését, melynek eredményeképpen a tanterv moduláris felépítésével rugalmasabbá vált és jobban alkalmazkodott az ipar változó igényeihez, valamint az öt korábbi szak (bőr-, nyomda-, papír-, ruha-, textilipari) egyetlen könnyűipari mérnök szakká alakult át, változatosabb szakirányokkal. Aktívan közreműködött a Soproni Egyetemmel közösen létrehozott könnyűipari kiegé-szítő képzés tantervének és tantárgyi programjainak kidolgozásában. 1993-ban részt vett a Michelberger Pál által vezetett műszaki albizottság munkájában, mely a „Felsőoktatás fejlesztése 2000-ig” c. anyagot dolgozta ki.

Meghatározó szerepet vállalt az országosan is egyedülálló élsportoló tagozat beindításában, mely 1992-től az aktív, kiemelkedő sporttehetségek továbbtanulását segítette.

Dr. Beke János 1992-ben alapító tagja volt, 1996-ban ügyvezető elnöke lett a műszaki főiskolák társulásából létrejött Budapesti Politechnikumnak. Aktívan részt vett a FEFA pályázatok kidolgozásában, a FEFA V. project vezetője volt.

1995-ben kezdeményezte, majd összefogta és irányította a főiskolai kreditrendszer kidolgozását, melyet a KMF a felsőoktatásban az elsők között, az 1998/99. tanévtől vezetett be. 2000-ben az integrációval létrejött Budapesti Műszaki Főiskolán a könnyűipari kar kari főigazgatója lett. 2002-ben felkérték a Nemzeti Szakképzési Intézet Könnyűipari Szakmacsoport Bizottság elnöki feladatainak ellátására. 2003. után a felsőbb vezetői megbízásoktól elköszönve a Bőrtechnológiai Intézeti Tanszéket majd az ebből alakult Bőripari Szakmai Központot igazgatta és folytatta oktatói munkáját.

Tevékenységéért Kiváló Munkáért (1985), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1995), Főigazgatói Dicséret (1999) és BMF Emlékgyűrű (2003) kitüntetésekben részesült. 2007 decemberében nyugdíjba vonult, de óraadó tanárként és a Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért kuratóriumának elnökeként továbbra is kapcsolatban maradt az oktatással.

Emlékét megőrizzük!
A Rejtő Kar vezetése

Avatar photo
RSPT

Related Post

Szólj hozzá

Név

Website

Hozzászólás