Rejtő 170 emléknap

Sikeresen lezajlott Rejtő Sándor születésénének 170. évfordulója alkalmából szervezett emléknap, aminek az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara biztosította a helyszínt. A rendezvényen képviseltették magukat azok a szakemberek, akik olyan szakmát gyakoroltak, amelyek Rejtő munkásságát lefedik.

Rövid beszámoló az emléknapról

Rejtő Sándor születésének 170. évfordulója alkalmából Emléknapot és szakmai konferenciát szervezett Alapítványunk és az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara közösen, 2023. október 27-én, a Kar épületében. Az Emléknap során célunk volt a mintegy másfél évszázados múlt (1853. augusztus 21-én született Kassán)távlatából felidézni Rejtő Sándort, az embert, a kort, és a tudóst, aki Textiltechnológián túlmenően a fém-, fa-, papíripari technológiák elméleti alapjait is lerakta, egy új mérnöki szemléletet, látásmódot alakított ki. Életére, eredményeire, a nehéz, változó korban élő emberre emlékeztünk meg egy tartalmas délután keretében. A jelenlevők betekintést kaptak a szigorú egyetemi tanár, a Műegyetem Mechanikai Technológiai Tanszékét 34 évig vezető, anyagvizsgáló laboratóriumot és műhelyt megalapító tudós életébe.

A rendezvény alkalmat adott arra, hogy a résztvevők információt kapjanak a Rejtő Sándor nevét viselő iskolák (Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara és a néhai, hírneves győri Rejtő Sándor Textilipari Technikum/Szakközépiskola,) tevékenységéről és a Rejtő Sándor Alapítvány múltjáról, jelenéről. A programon megjelent közel hetven főt Szabó Rudolf, a Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány kuratóriumának elnöke és a Dr. habil Koltai László, az OE Egyetem Rejtő Kar dékánja köszöntötte.

Az Emléknap első részében Rejtő Sándor életét és munkásságát ismertette Némethné Dr. Erdődi Katalin ny. egyetemi docens, az RSPT Alapítvány kuratóriumának titkára.

Némethné Dr. Erdődi Katalin előadása a délelőtti szekcióban
Dr. Molnár Kolos előadása a délelőtti szekcióban

Rejtő Sándor és a mérnöki anyagtudományok kapcsolatát, egyetemi szerepét az érdeklődők Dr. Molnár Kolos, a BME Polimertechnika Tanszék egyetemi docensének tolmácsolásában érdekes előadás keretében ismerhették meg.

A közönség sorai

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 50+1 éve című előadásában Dr. habil Koltai László dékán rövid történeti áttekintést adott a több mint fél évszázados múlttal rendelkező kar múltjáról, jelenéről és jövőbeni céljairól.

„Hol volt, hol nem volt?  Egy 70 évig tartó szakmai képzés sikertörténete” címmel Bandi István a 20 éve megszüntetett Győri Rejtő Sándor Textilipari Technikum/Szakközépiskola korábbi igazgatója élményekben gazdag tapasztalatait, az iskola történetét osztotta meg a hallgatósággal.

Dr. habil Koltai László előadása a délelőtti szekcióban
Bandi István  előadása a délelőtti szekcióban

Az első, „Emléknap” szekció zárásaként „Hogy volt? és Hogyan tovább? Rejtő Sándor Alapítvány: múlt, célok, lehetőségek” címmel  a Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány működését, nehézségeit és lehetőségeit mutatta be Szabó Rudolf a kuratórium elnöke.

Némethné Hajba Terézia, a győri Rejtő Sándor Textilipari középiskola volt igazgatója, tiszteletbeli Rejtő Sándor érmet ad át Szabó Rudolf RSPT elnöknek
Dr. Víg András tolmácsolja a jelenlevőknek az MTA Természetes Polimerek Munkabizottság titkára, Dr. Nagy Henrietta Judit  telefonos üzenetét a konferencia felé, amelyben örömét fejezi ki a rendezvény megszervezéséért, és sok sikert kíván.

Ezt követően az Óbudai Egyetem főépületének emlékparkjában Rejtő Sándor mellszobrát megkoszorúztuk.  Itt Dr. Víg András, a RSPT Alapítvány kuratóriumának tagja mondott rövid beszédet a meghívott vendégek jelenlétében.

Dr. Koltai László koszorúz az emlékparkban
Szabó Rudolf koszorúz az emlékparkban
Bandi István koszorúz az emlékparkban
Dr. Molnár Kolos koszorúz az emlékparkban

A délutáni tudományos szekció keretében a konferencia előadói felvázolták a polimer-és száltechnológiára épülő iparágak és termékek jövőbeli lehetőségeit, kilátásait.

Dr. Molnár Kolos, egyetemi docens, a BME, Polimertechnika Tanszék munkatársa „A természetes polimerektől a mesterséges polimerig. Versengés és együttműködés” címmel tartott izgalmas tudományos előadást, bemutatva Rejtő Sándor műegyetemi tevékenységét is.

Dr. Molnár Kolos a délutáni előadáson
Szabó Rudolf a délutáni előadáson

Szabó Rudolf, a Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány kuratóriumának elnöke „Quo vadis száltechnológia?” címmel ismertette a nemzetközi trendeket és felvázolta a száltechnológiák jelen és jövőbeni helyzetét, alkalmazási ehetőségeket.

Dr. Papp-Vid Dóra a délutáni előadáson
A résztvevők érdeklődéssel követték az előadásokat

„Új fejlesztésű és intelligens textíliák” címmel a Rejtő Kar docense, Dr. Papp-Vid Dóra, textil- és öltözéktervező iparművész tartott érdekes előadást.

Csoportkép a konferencia résztvevőiről

A rendezvény hangulatához hozzájárult a Kar IV. éves Ipari termék és formatervező szakon tanuló hallgatói által alapos munkával megvalósított, az 1900-as évek elejének női divatját felidéző öltözékek kiállítása. A csodálatos ruhaköltemények korhű hangulatot teremtettek az Aulában.

A XIX. század elejének korhű öltözékei

Rejtő Sándorról életében készült festmény kiállításán túlmenően életének szakaszairól, tudományos munkásságáról és a korról készített 3 poszter a 100 évvel korábbi idők hangulatát idézte meg.

Az emléknapra készült poszterek


Az esemény a résztvevő ipari-, oktatási- és kutató szakemberek jó hangulatú baráti találkozójával zárult. Köszönjük az eseményen résztvevőknek, hogy jelenlétükkel kifejezték Rejtő Sándor iránti tiszteletüket, a korát megelőző tudományos munkássága, megszállott tudós, egyetemi oktató és vezető előtt, akinek hitvallása, fő motivációja volt:

„Mit és hogyan tehetünk nemzetünk javára?”

Válasza, amivel példát mutat nekünk, az utókornak:

„Akarat, hit, munkaszeretet, fejlődésre törekvés”

Némethné dr. Erdődi Katalin
RSPT-Alapítvány
kuratóriumi titkár, ny. egyetemi docens

Alapítványunk a Nemzeti Együttműködési Alap 2022.10.03-án közzétett NEAO-KP-1-2023/2 „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAO-KP-1-2023/2-000382 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett „Megemlékezések Rejtő Sándor születésének 170. évfordulója alkalmából, emléknap és konferencia szervezése” pályázatával, 150 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Avatar photo
RSPT

Related Post